სამშენებლო ტექნიკის კომპანია „აზია სერვისი“ 2009 წელს გამოჩნდა ქართულ ბაზარზე და მას შემდეგ ანხორციელებს თავის საქმიანობას. პირველივე წელს მოიპოვა ამ კომპანიამ დიდი წარმატება. ჩვენი კომპანია კორპორატიულ და საცალო მომხმარებელს ავტოპროდუკტებისა და ავტოტექმომსახურების სრულ ასორტიმენტს თავაზობს. ფირმა ძირითადად აკეთებს სატვირთო ავტომობილების, ავტობუსების, სამშენებლო და სპეცტექნიკის დიაგნოსტირებას და შეკეთებას, სპეციალური, ავტორიზებული პროგრამების მეშვებობით. კომპანია ყოველწლიურად ზრუნავს მაღალტექნოლოგიურ განვითარებაზე დასავლური ცოდნის, გამოცდილების გაზიარებითა და საკუთარ საქმიანობაში დანერგვით.
ჩვენი პარტნიორები
ჩვენი კომპანია კორპორატიულ და საცალო მომხმარებელს ავტოპროდუკტებისა და ავტოტექმომსახურების სრულ ასორტიმენტს თავაზობს. ფირმა ძირითადად აკეთებს სატვირთო ავტომობილების, ავტობუსების, სამშენებლო და სპეცტექნიკის დიაგნოსტირებას და შეკეთებას, სპეციალური, ავტორიზებული პროგრამების მეშვებობით.